Pha cho thầy giáo mượn bút cồng kềnh của học sinh

✍Có thể bạn quan tâm

Khi thầy giáo mượn bút ký sổ, hai nam sinh nhiệt tình bê cả bàn học gắn bút cố định lên bục giảng.

Pha cho thầy giáo mượn bút cồng kềnh của học sinh
Chia sẻ nhận về hơn 36 nghìn lượt tương tác, hơn 1.000 lượt bình luận.